ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att genom bidrag främja vetenskaplig forskning, hjälp till behövande och stödja undervisning eller utbildning för tillämpning av de Mänskliga Rättigheterna, M R. Det gäller principerna och förklaringen om M R, men också alla konventioner om M R.FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna artikel 3 ”Envar har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.” Förutsättningarna för liv är frisk luft, rent vatten och giftfria livsmedel odlade på giftfri jord.Det gälleratt förebygga miljöförstöring. Stödja en riktig ekologisk verksamhet. För att tillförsäkra envar och minoriteter mänskliga rättigheter och för att lösa konflikter utan våld, verka för konfliktlösning genom allmän förhandlingsrätt, som är tvingande för motparten och med skydd för tredje mans rätt.A. Överenskommelse genom förhandlingar mellan parterna och andra berörda. Om parterna inte kommer överens, B. medling genom medlare utsedda av parterna. Om medlingen inte leder till förlikning, C. skiljeförfarande. Parterna utser skiljemän och rättar sig efter skiljemännens beslut. Stridsåtgärder såsom vapenmakt, strejk, lockout, bojkott, sabotage, maskning, repressalier etc. får inte användas.Bidragen skall utgå av stiftelsens avkastning, 20% skall avsättas till kapitalet, vars realvärde inte får minskas. Bidragen från stiftelsen får inte gå till sådana ändamål, som skall betalas av allmänna medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Justa Gardi stiftelse
Organisationsnummer:846003-8972
Adress:
  • Mariann Blad
  • Äspet 161
  • 247 99 Genarp
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS