ÄNDAMÅL

[..] att bedriva medelsförvaltning, fastighetsverksamhet och att bedriva verksamhet i samt bevara och äga fastigheten, Stockholm Tegelslagaren 13, Julius Hus, i enlighet med Anne Hedbergs vision [..] samt därmed förenlig verksamhet. Syftet med Julius och Nils Westerdahls Stiftelse är därutöver också att främja klassisk akustisk musik och sång, kulturell verksamhet samt motverka hemlöshet bland unga i Stockholm. [..] Vision. Den kulturella verksamheten, framförallt den musikaliska, skall i långsam takt få växa fram. Verksamheten skall dock vara lämpad för salongernas historiska miljö. De vackert renoverade salongerna skall förhöja upplevelsen av det kulturella evenemanget. Det som förhoppningsvis förenar salongernas gäster socialt är att sitta vid de företrädesvis runda borden. Verksamheten i Julius salonger skall främst vara kulturella evenemang med viss förtäring. Uthyrning av kontoren och av annexets lägenheter skall bekosta omkostnaderna för Julius salonger. [..] Följande destinatärer kan erhålla stipendium eller gåva från Julius och Nils Westerdahls Stiftelse: a. Ett stipendium till en person eller flera personer som är yngre än trettio år för fortbildning inom akustisk musik eller sång och b. en gåva till Stockholms stadsmission, eller annan organisation som arbetar för att hjälpa hemlösa och motverka hemlöshet i Sverige, för åtgärder för att motverka hemlöshet bland unga i Stockholm. Respektive stipendium eller gåva från Julius och Nils Westerdahls Stiftelse kan maximalt uppgå till en åttondel (1/8) av den likvida avkastning på stiftelsens tillgångar som stiftelsen under föregående kalenderår erhöll. Om denna andel understiger hälften av prisbasbeloppet enligt Socialförsäkringsbalken skall inget stipendium eller gåva delas ut under kalenderåret. Styrelsen skall senast under maj månad besluta om stipendium och/eller gåva kan delas ut, vem som skall erhålla stipendum respektive gåva och vilket belopp som stipendiet respektive gåvan skall uppgå till.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Julius och Nils Westerdahls Stiftelse
Organisationsnummer:802477-8345
Adress:
  • Toege
  • Box 19065
  • 167 19 Bromma
Telefonnummer:08-41082850
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS