ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att pensioner à 500 kronor skall utbetalas till kvinnliga handelsbiträden eller före detta handelsbiträden, som haft sin verksamhet i Stockholm, vilka uppnått en ålder av minst 40 år och vilka varit anställda som butiksbiträden under minst 12 år, därav övervägande tiden i Stockholm.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Julius och Adla Gerells stiftelse
Organisationsnummer:802001-2038
Adress:
  • Donationsstiftelserna, Stadshuset
  • 105 35 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-50829000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS