ÄNDAMÅL

Lämna bidrag till bostadskostnader utöver vad kommunen har att erlägga med allmänna medel till ekonomiskt behövande personer bosatta inom förutvarande Göteborgs stad.Destinatärskretsen skall under en övergångsperiod i första hand utgöras av de hyresgäster, som vid tiden för försäljningen bor i stiftelsens fastighet på villkor som angivits i de ursprungliga bestämmelserna för donationen.Avkastningen får inte användas för ändamål som det åligger stat eller kommun att bekosta.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Julius Lindströms Stiftelse
Organisationsnummer:857201-0604
Adress:
  • Göteborg stad
  • Stadsledningskontoret, Stiftelser
  • 404 82 Göteborg
Telefonnummer:031-3680229
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:8 241 815 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS