ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att lämna understöd för beredande av undervisning eller fortbildning av unga artister inom Kungl. Teaterns verksamhetsområde – opera och balett.Detta skall ske på så sätt att 90 % av Stiftelsens avkastning delas ut som årligt stipendie till den/de elev/elever Stiftelsens styrelse utser.De återstående 10 % av Stiftelsens avkastning skall läggas till kapitalet.Stiftelsen må även framdeles kunna mottaga donationer, gåvor eller testamentsmedel från myndigheter, organisationer, enskilda personer eller annorledes.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Järnström-Sundbergs Operastiftelse
Organisationsnummer:802014-9657
Adress:
  • Kungliga Teatern AB
  • Box 16094
  • 103 22 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7914300
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS