ÄNDAMÅL

Att bidraga till de inom området för järnbruksavtalet och gjutareavtalet vid företaget anställdas kostnader för läkarvård, dock endast då av företaget anvisad läkare eller sjukvårdsinrättning anlitas samt att för nämnda anställda tillhandahålla bidrag i ömmande fall, såsom vid långvariga sjukdomstillstånd m. m. allt inom ramen för tillgängliga medel inom fonden. Fondmedlen får icke användas för löneutfyllnad under den i allmänna sjukförsäkringslagen stadgade karenstiden liksom ej heller på sådant sätt, att anställd vid sjukdom eller yrkesskada erhåller en ersättning, som överstiger den ordinarie arbetsförtjänsten.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Järnindustrins sjukhjälpsstiftelse
Organisationsnummer:877101-0363
Adress:
  • OVAKO AB Hällefors, IF Metallklubben
  • 712 80 HÄLLEFORS
Telefonnummer:0591-60 300
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 853 406 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS