ÄNDAMÅL

FRÄMJA BARNS OCH UNGDOMS FOSTRAN OCH UTBILDNING.Stiftelsens avkastning skall årligen, sedan fem (5) % av denna under femtio (50) år lagts till kapitalet, utdelas som stöd till ungdomar från Eksjö församling, vilka önskar fortsätta sin utbildning efter avslutade studier vid det obligatoriska skolväsendet. Med Eksjö församling avses här tidigare Eksjö stad och Eksjö gamla landsförsamling.För att kunna tilldelas bidrag av stiftelsens avkastning skall vederbörande vara född i Eksjö församling samt ha varit mantalsskriven där sedan minst fem (5) år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Josef och Astrid Bonells stiftelse, Eksjö
Organisationsnummer:827000-5054
Adress:
  • Swedbank
  • Box 250
  • 575 23 Eksjö
Telefonnummer:0381-38500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:148 715 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS