ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att verka för barn & ungdomar som väntar på eller har genomfört en transplantation och deras syskon i Sverige. Stiftelsen skall dela ut medel till insatser som gör skillnad, ökar livskvaliteten, skapar glädje och sätter guldkant för barn & ungdomar som väntar på eller har genomfört en transplantation och deras syskon. Med transplantation menas att den drabbade har ett medicinskt dokumenterad situation och är uppsatt på en väntelista för donerade organ. Sökande drabbade barn & ungdomar kan söka medel upp till 25 års ålder, sökande syskon upp till18 års ålder. Med syskon menas helsyskon, halvsyskon och barn till ingift partner i familjen som är skriven på samma adress. Det finns ingen begränsning på belopp att söka, ej heller att dela ut.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Jontefondens insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802478-1950
Adress:
  • Ejdergatan 3 B
  • 416 68 Göteborg
Telefonnummer:031-139000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 347 805 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS