ÄNDAMÅL

Stipendier åt studerande af elektroteknik; och fäster bolaget såsom villkor för stipendiets utdelande, att afkomsten af ofvannämnda kapital må af den, som däraf anses förtjänt, såsom stipendium åtnjutas icke allenast under studietiden vid högskolan utan äfven därefter under den tid, som kan anses erforderlig för samlande af erfarenhet genom resor eller eljest.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Jonas Wenströms stipendiestiftelse
Organisationsnummer:802405-5736
Adress:
  • KTH
  • Universitetsförvaltningen/Ekonomiavdelningen
  • 100 44 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7906000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS