ÄNDAMÅL

Understöd åt sådana begåfvade unge män, som egna sig åt konsulatcarrieren och i utlandet vilja studera handel och näringar. Härvid böra i första rummet de unge män komma i åtnjutande af understöd, som äro födde i staden Jönköping och i andra rummet de som äro födde i provinsen Småland.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Johnsonska stiftelsen
Organisationsnummer:802016-5273
Adress:
  • UD Rättssekretariatet
  • 103 39 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4051000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS