ÄNDAMÅL

Stiftelsen får använda sina tillgångar för att bereda bostäderåt de i stiftelseurkunden angivna destinatärerna (ålderstigna, värnlösa, bättre fattiga, som ej åtnjuta fattigunderstöd) i en bostadsanläggning som uppförs och förvaltas av en för detta ändamål bildad förening, vari stiftelsen ingår som medlem. En fjärdedel av stiftelsens tillgångar – beräknade efter deras värde vid utgången av år 1968. – skall avsättas till en bidragsfond, av vars avkastning erforderlig del skall användas till hyresbidrag och bidrag till ersättningen för vård och service till hyresgäster, som är i behov av sådana bidrag, medan eventuell återstod av avkastningen lägges till kapitalet eller användes till hyresgästernas gemensamma trevnad.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:John och Erica Teschs stiftelse
Organisationsnummer:846502-5230
Adress:
  • Malmö Kommun
  • Stadskontoret, Donationer
  • 205 80 MALMÖ
Telefonnummer:040-34 11 32
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS