ÄNDAMÅL

Att a) två tredjedelar av den årliga avkastningen tillfaller Svenska kyrka för lika fördelning mellan de kollektändamål som under det närmast följande året officiellt anbefallts, och kan av praktiska skäl sammanföras i en årlig utbetalning till Lutherhjälpen;b) en tredjedel av den årliga avkastningen tillfaller Fräslningsarméns hjälpverksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:John Nilssons stiftelse
Organisationsnummer:817604-9628
Adress:
  • Trossamfundet Svenska kyrkan
  • 751 70 UPPSALA
Telefonnummer:018-169500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS