ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska främja kyrkliga musikevenemang i Tidersrum Kyrka genom att där årligen ombersörja en musikgudstjänst/ konsert med deltagande av inbjudna kyrkokörer och/ eller individuella kyrkosångare. Andra likartade evenemang kan också ifrågakomma. Vidare ska stiftelsen ombesörja att mina föräldrar Karl och Frida Johansons grav-där även stoftet av mig ska vila -ska skötas och hållas i ett värdigt skick under den längsta tid som gravrätten får bestå.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:John Johanssons stiftelse till minne av föräldrarna Karl och Frida Johansson
Organisationsnummer:802425-9205
Adress:
  • Linneberg Tidersrum
  • 590 40 Kisa
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 623 096 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS