ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att stiftelsens medel skall – sedan en tiondel därav årligen lagts till kapitalet – varje år utdelas till skötsamma, välfrejdade svenska fiskare som bedriver sitt fiske i svenskt öppet saltsjöfiskevatten och är så fattiga, att de saknar medel att skaffa sig nya fiskredskap i stället för sådana, som av dem förlorats i öppen sjö under storm eller på liknande sätt. Skulle något år sådant behov inte finnas skall hela räntan läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:John F Carlssons Stiftelse
Organisationsnummer:848000-6330
Adress:
  • Ystads kommun
  • Ekonomikontoret
  • 271 80 Ystad
Telefonnummer:0411-577744
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:230 461 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS