ÄNDAMÅL

a) Av tillgänglig avkastning skall årligen utbetalas medel till bekostande av vidare teoretisk eller praktisk utbildning för minst tvenne begåvade och välartade skolbarn till föräldrar, bosatta inom Östra Frölunda församling, vilka icke hava råd till dylika utgifter i anseende till sina små inkomsterb) Vad som härefter återstår av avkastningen skall varje år innan jul utdelas i lämpliga poster till gamla fattiga personer och fattiga barnrika familjer inom församlingen, vilka äro i behov av understöd, dock att understödet ckte får hava karaktär av fattigunderstöd och icke föranleda minskning eller upphörande av annat utgående understöd.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Johannes och Johanna Jonassons från Hulkeshult stiftelse
Organisationsnummer:865000-7993
Adress:
  • Susanne Öhrström Andersson
  • Allévägen 5
  • 512 63 Östra Frölunda
Telefonnummer:0325-30312
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 243 291 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS