ÄNDAMÅL

Stiftelsens avkastning skall användas till stipendier för medecine studerande.Behörig att erhålla stipendium är medecine studerande, som1) idkar studier vid Karolinska Institutet och är svensk medborgare2) är i behov av ekonomiskt understöd i och för sina studiers genomförande, samt3) genom flit och kunskaper visat sig värd att uppmuntraBland de så kvalificerade utses den, som givit de bästa prov på vetenskaplig arbetsförmåga.Även kapitalet får ianspråktagas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Johan Almkvists stipendiestiftelse, nr 3
Organisationsnummer:802404-0159
Adress:
  • Karolinska Institutet
  • Stiftelseförvaltningen
  • 17177 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-524 867 07
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS