ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utan enskilt vinstsyfte uteslutande för personer, som är eller har varit anställda hos J Wennergren Byggnads AB eller är anhöriga till sådana personer- anskaffa samlings-och fritidslokaler, semesterhem, idrottsanläggningar och andra liknande anläggningar samt subventionera och handha verksamheten i dessa,- förvalta stiftelsens tillhöriga fastigheter,- främja hälso- och sjukvård genom att tillhandahålla härför lämpliga lokaler, personal och utrustning,- bestrida kostnaderna för studier, utbildning, studieresor, fritidsverksamhet, idrott, bidrag till personaföreningar bland de anställda och andra liknande åtgärder av personalvårdande och trivselbefrämjande natur.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:J. Wennergren Byggnads AB Personalstiftelse
Organisationsnummer:867200-5892
Adress:
  • J. Wennergren Byggnads AB
  • Box 8
  • 544 21 HJO
Telefonnummer:0503-35990
E-post:info@wennergrens.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 717 882 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS