ÄNDAMÅL

Av testamente den 27 augusti 1764 framgår bl.a. följande:…Till Stipendiater, vilje vi hafva sådane Studerande antagne, som äro medellösa, och utan understöd sig icke forthjelpa kunna, men derjemte, ej allenast föra ett Gudfruktigt, sedligt och ärbart lefvene, utan ock äro qvicka, flitiga, och till Bokliga vetenskaper fallna, samt gifva hopp om sig, att uti Studier göra goda och berömliga framsteg, til Guds äras befrämjande och Fädernes-Landets nytta; börandes en af dem, vara född uti Upland, samt höra til den vid Kongl. Academien i Upsala, varande Uplands Nation, och den andre, född uti Ångermanland, samt egenteligen höra til den Ångermanlandska Nationen dersammastädes…

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:J Tollstens stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817604-3332
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 Uppsala
Telefonnummer:018-471 75 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS