ÄNDAMÅL

Att inrätta en professur i elektricitetslära vid Uppsala universitet. Avkastningen av de till universitet donerade medlen, ursprungligen tre fastigheter i Stockholm, skall läggas till kapitalet, tills detta vuxit till ett sådan belopp att medel finns såväl för inrättande och avlönande av professuren som för uppförande av lämplig laboratoriebyggnad med boställsvåning åt professorn och inredning och utrustning av laboratoriet samt till beredande av erforderligt årsanslag för arbetena å detsamma.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:J och S Anderssons Stiftelse för främjande av forskning inom elektricitetsläran
Organisationsnummer:817604-0957
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS