ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att förvalta aktier och övriga tillgångar som tillkommer stiftelsen genom bidrag, donationer, testamenten m.m. Avkastningen enligt § 4 nedan, skall användas för att främja intresset till den institution, organisation eller till enskild person som under de tre senaste förflutna åren aktivt deltagit i symposium eller genom andra internetbaserade publikationer utmärkt/lämnat ett väsentligt bidrag till eftervärlden med sitt arbete inom det som står angivet under § 2 i stadgarna för stiftelsen. Stiftelsen skall en gång årligen utdela J.I.R. Dübeck´s Kultur Pris. Val av mottagare till J.I.R. Dübeck´s Kultur Pris skall ske i enlighet med vad som anges i § 9 nedan. § 4 Finansiering Stiftelsens tillgångar skall initialt bestå dels av 100 % av aktierna i Mattisgården Bed & Breakfast AB (556618-0328), dels av donationer och bidrag från enskilda och allmänna givare. Stiftelsens tillgångar kan också bestå av aktieinnehav i andra bolag om styrelsens ordförande beslutar om det. Den årliga avkastningen från stiftelsens tillgångar skall, med avdrag för erforderliga förvaltningskostnader inklusive skäliga styrelsearvoden, med hälften, eller den högre andel styrelsen beslutar, utdelas till mottagaren av J.I.R. Dübeck´s Kulturella Pris. Under uppbyggnadsskedet får dock upp till tjugo (20) procent av insamlade bidrag och donationer användas för att täcka erforderliga förvaltningskostnader inklusive skäliga styrelsearvoden och fastställd prissumma för aktuellt år. § 9 Nomineringskommitté För att göra ett urval av tänkbara mottagare till J.I.R. Dübeck´s Kultur Pris utser styrelsen en Nomineringskommitté, vilket skall bestå av fem personer. Kommittén skall bestå av representanter vilka styrelsen finner vara lämpliga och som har anknytning till den verksamhet nämnd under § 2. Nomineringskommittén skall föreslå högst tre tänkbara pristagare vilka skall rangordnas inbördes. Styrelsen beslutar därefter vem av de föreslagna kandidaterna som skall motta J.I.R. Dübeck´s Kultur Pris.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:J. I. R. Dübeck´s Stiftelse
Organisationsnummer:802480-2186
Adress:
  • Bläsinge 4902
  • 264 94 Klippan
Telefonnummer:0435-21071
E-post:info@mattisgarden.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS