ÄNDAMÅL

Fondens syfte är att främja vård och uppfostran av barn eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning eller utöva hjälpverksamhet bland behövande eller understödja kyrkor ävensom sådana föreningar vilka, utan att i sin verksamhet tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen, huvudsakligen verka för ändamål av här angivna art.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:J Aug. Bergmans Donationsstiftelse
Organisationsnummer:812000-0735
Adress:
  • Danske Bank Stiftelsetjänst
  • Box 11055
  • 404 22 Göteborg
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS