ÄNDAMÅL

[…] användes räntan till ett Stipendium, hvilket, under benämningen ”Stipendium Albertinum”, tilldelas filosofie studerande af Westgöta nation med höga eller goda kunskapsbetyg från läroverken i moderna eller klassiska språk, eller historia, eller filosofi, af hvilka studerande, för stipendiets erhållande, först bör ihågkommas son af lärare vid allmänna läroverket i Borås och därnest studerande, född i Borås eller som vid dess allmänna läroverk studerat; dock med företräde för slägtinge till mig, utan afseende på nation eller fakultet och utan bestämda kunskapsvillkor, men med oförvitligt uppförande. Såvidt det ej förverkas genom dåligt uppförande må det af slägting behållas, så länge han vid Universitetet vistas, af annan stipendiat i fyra år.[…] att räntan å det tillkommande beloppet för denna eventualitet skall tillfalla mina i Momenten 2 och 3 berörda anhörige och att af räntan härför bildas tvenne stipendier, ett större af tre femtedelar af räntan och ett mindre af återstoden, samt med särskildt företräde för slägting till mig till det större, sålunda att, om slägting söker, den obeslägtade innehafvaren får afträda detsamma mot ett mindre samt behålla det i 4 år såsom i 4 momentet stadgas så snart något sådant blir ledigt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:J A Nybergs stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817604-2912
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 75104 Uppsala
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS