ÄNDAMÅL

Anstalten har till uteslutande ändamål att direkt eller genom erläggande av avgifter för pensionsförsäkring bereda pensionsförmåner åt personal i tjänstemanna-, förmans eller därmed jämförlig ställning som äro eller varit fast anställda hos J. A. Forss AB.Från anstalten utgående pensioner skall vara sådana, att pensioneringen kan anses ordnad på sätt nu eller framdeles gällande författningar föreskriva såsom villkor för att bolaget vid beräkning av bolagets beskattningsbara inkomst skall äga åtnjuta avdrag för medel, som avsatts till anstalten.För belopp, som av anstalten utbetalas, äger anstalten ej erhålla gottgörelse av bolaget. Bolaget är berättigat att av anstalten utfå gottgörelse för av bolaget utbetalt belopp som avser anstaltens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:J A Forss AB:s Pensionsanstalt
Organisationsnummer:867800-3156
Adress:
  • Box 150 /Rupert/
  • 521 02 FALKÖPING
Telefonnummer:0515-145 70
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:139 848 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS