ÄNDAMÅL

Att främja sådan välfärd åt arbetstagare hos IVL Svenska Miljöinstitutet (556116-2446) – i fortsättningen benämnd arbetsgivaren – som ej avser pension, avlöning eller annan förmån, vilken arbetsgivaren är skyldig att utge till enskild arbetstagare.Huvudsyftet med stiftelsen är att bidra till arbetstagarnas kompetensutveckling.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:IVL Svenska Miljöinstutets AB personalstiftelse
Organisationsnummer:802410-9459
Adress:
  • IVL Svenska Miljöinstitutet AB
  • Box 21060
  • 100 31 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-59856300
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:240 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS