ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att a) såsom aktieägare i A.M.S förvaltnings AB tillse att islamiska trossamfund eller islamiska föreningar tillgodoses med lämplig lokal eller lokaler för bedrivande av sin verksamhet (innefattande förrättande av andakt, folkbildning och genomförande av andra evenemang knutna till ett sådant trossamfunds respektive förenings verksamhet och ändamål). Detta ändamål kan tillgodoses genom:- att stiftelsen tillser att A.M.S förvaltnings AB förvaltar den idag ägda fastigheten (Länsmannen 5) på sådant sätt att islamiska trossamfund eller islamiska föreningar tillses med lämplig lokal eller lokaler enligt ovan,- att stiftelsen tillser att A.M.S förvaltnings AB förvärvar ny fastighet som förvaltas på sådant sätt att islamiska trossamfund eller islamiska föreningar tillses med lämplig lokal eller lokaler enligt ovan, eller- att stiftelsen i egen person förvärvar fastighet för att tillse att islamiska trossamfund eller islamiska föreningar tillses med lämlig lokal eller lokaler för bedrivande av sin verksamhet enligt ovan. Om stiftelsen förvärvar fastighet i enlighet härmed får stiftelsen i samband med förvärvet överlåga A.M.S förvaltnings AB. Köpeskillingen vid en sådan överlåtelse skall användas för förvärvet av den nya fastigheten. Eventuellt överskott skall distribueras som bidrag i enlighet med punkten (c)b) tillse att de fastigheter som ägs enligt punkten (a) förvaltas på ett sådant sätt som inte är oetiskt utifrån ett islamiskt perspektiv. Detta antingen genom tillsyn av A.M.S förvaltnings AB:s förvaltning eller genom den egna förvaltningen av eventuell fastighetc) tillse att allt eventuellt överskott från A.M.S förvaltnings AB:s verksamhet, eller från egen förvaltning av eventull fastighet, ges ut som bidrag till islamiska trossamfund eller islamiska föreningar. Överskottsmedel skall dock alltid kunna användas till renovering och upprustning av den fastighet som ägs av A.M.S förvaltnings AB eller av stiftelsen samt för köp av ny fastighet enligt (a).

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Islamiska stiftelsen i Lund
Organisationsnummer:802478-0549
Adress:
  • Dhia Al-Ubaidi
  • Dösvägen 3
  • 226 54 Lund
Telefonnummer:0704-308444
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS