ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att med gemenskap mellan anslutna bolag/arbetsgivare trygga pensionsutfästelser, som anslutna bolag/arbetsgivare, förtecknade i Bilaga A, lämnat gentemot:a) anställda befattningshavare i anslutet bolags/arbetsgivares ledning eller till efterlevande efter sådana anställda,b) anställda som är eller varit av bolagsstämman valda ledamöter eller suppleanter i anslutet bolags/arbetsgivares styrelse eller till efterlevande efter sådana anställda,c) anställda makar/sambor, även som anställda tidigare makar/sambor, till sådana anställda som innefattas i b) ovan eller till efterlevande efter sådana anställda som avses i denna punkt c),d) anställda som är barn och fosterbarn till sådana anställda som avses i b) eller c) ovan eller till efterlevande efter sådana anställda som avses i denna punkt d).Sådan utfästelse må endast avse pension, som uppfyllde de i 58 kap inkomstskattelagen (1999:1229) angivna villkoren för att livförsäkring skall hänföras till pensionsförsäkring.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:INVEKO Alfa Gemensamma Särskilda Pensionsstiftelse
Organisationsnummer:802424-9016
Adress:
  • PE Business Development AB
  • Tjusarbacken 10
  • 603 61 Norrköping
Telefonnummer:0705-597900
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 940 463 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS