ÄNDAMÅL

Den “Internationella Insamlingsstiftelsen för Mark och Skogsrättigheter” är en ideell organisation som ger stöd för att säkra ursprungsbefolkningars och lokalsamhällens rätt till sin mark och skogar, för att därigenom stärka dessa samhällen och minska global klimatförändring och fattigdom i jordens skogsområden. Stiftelsen skall med insamlade medel, direkt eller indirekt driva projekt som medför erkännande av ursprungsbefolkningars rättigheter till mark och skogar i utvecklingsländer. Stiftelsen kommer att uppfylla det i paragraf 2 angivna syftet, antingen själv eller i samarbete med internationella organ, ideella organisationer, myndigheter och / eller privata företag. Stiftelsen kan fungera som arrangör av projekt som inte ägs av stiftelsen. Dessa projekt skall i sådana fall genomföras i enlighet med stiftelsens syfte.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Internationella Insamlingsstiftelsen för Mark och Skogsrättigheter
Organisationsnummer:802480-0305
Adress:
  • The Tenure Facility, LRF
  • 105 33 Stockholm
Telefonnummer:+46-8-787 5400
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS