ÄNDAMÅL

Gynna och stödja uppbyggandet av vetenskaplig kapacitet genom förtjänstfull forskning i utvecklingsländer, vilken forskning skall vara till gagn för sådana länder. Stiftelsen äger förse unga forskare med framstående förtjänster från utvecklingsländer med finansiellt och annat stöd i deras arbete, ta initiativ till och stödja forskning i utvecklingsländer utförd av enskilda personer eller grupper av personer samt främja och stödja publikationer, vetenskapliga konferenser, seminarier och andra sammankomster.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:International Foundation for Science, Insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802412-5539
Adress:
  • Karlavägen 108
  • 115 26 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-54581800
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS