ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att stödja och främja mindre bemedlade ungdomar i åldrarna 19-30 år, företrädesvis boende i eller härrörande från socialt svaga områden, som bedöms ha en entreprenöriell förmåga och som blivit utvalda att delta i YUMP-rörelsens aktiviteter.Ändamålet kan uppfyllas bl.a. genom att:(i) Direkt eller indirekt tillföra ungdomar medel (t.ex. genom att svara för kostnader för utbildning, bidrag, stipendier eller fördelaktiga lån) i syfte att uppmuntra och/eller stödja deras entreprenöriella strävande.(ii) Stödja den utbildnings- och affärsinkubationsverksamhet som bedrivs av eller i samarbete med YUMP-rörelsen, YUMP Holding AB (org.nr. 556528-4345) eller dess dotterbolag genom att tillföra ökade resurser, såväl personella som materiella. Medel får även ställas till förfogande för att vidareutveckla eller nedbringa verksamhetens kostnader generellt.(iii) Främja ungdomars upparbetande av entreprenöriellt stödjande kontaktnät.(iv) Skapande av mentorskaps-, entreprenörs- och affärscoachingsprogram.Stiftelsen får även på annat sätt verka för uppfyllandet av ändamålet, exempelvis genom nationellt eller internationellt opinionsbildande samt för ändamålet främjande synliggörande av ungdomars emntrepenöriella strävanden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen YUMP Foundation
Organisationsnummer:802426-1839
Adress:
  • IFS
  • Kungsholms Hamnplan 3
  • 112 20 Stockholm
Telefonnummer:08-6939942
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:130 398 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS