ÄNDAMÅL

Att främja forsknig och utveckling inom medicin och hälsa, som förbättrar människors levnadsstandard genom ökad tillgång på rent vatten och sjukvård. Stiftelsen ämnar främja personer och organisationer om verkar för ökad global hälsa, med fokus på diabetes.Där stiftelsen ändamål är att:- Främja forskning och utveckling inom diabetes.- Främja projekt och insatser som går i enlighet med stiftelsens syfte.- Dela ut stipendium till personer som har betytt mycket för utvecklingen inom medicin.- Driva egna projekt som går i enlighet med stiftelsens syfte.- Samverka med andra stiftelser och fonder nationellt som internationellt.Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte genom att använda sina insamlade medel och dess avkastning genom att utdela anslag eller på annat sätt stödja fysiska- och juridiska personer genom ett ansökningsförfarande eller på annat sätt som främjar stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Wellgreens
Organisationsnummer:802481-4496
Adress:
  • Nordmarksvägen 15
  • 123 72 Farsta
Telefonnummer:073-4919987
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS