ÄNDAMÅL

4. Stiftelsens ändamål är att i samverkan med WaterAid UK genom konkreta biståndsinsatser och opinionsbildning verka för att alla på vår jord skall få tillgång till rent vatten, sanitet och hygienutbildning.5. Biståndsinsatserna skall bedrivas i världens fattigaste länder i nära samverkan med lokala samarbetspartners i dessa. Stiftelsen skall också bedriva opinionsbildning för att påverka beslutsfattare och tydliggöra vatten- och sanitetsfrågornas centrala roll i fattigdomsbekämpningen. 6. Stiftelsen skall verka för sitt ändamål enligt ovan genom insamling riktad till den svenska allmänheten, företag samt statliga eller privata fonder och stiftelser. Medel insamlade av stiftelsen skall efter avdrag för insamlings-, opinionsbildnings- och administrationskostnader i Sverige överföras till WaterAid UK för biståndsinsatser enligt ovan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen WaterAid Sverige
Organisationsnummer:802426-1268
Adress:
  • Hannebergsgatan 33
  • 171 68 Solna
Telefonnummer:08-677 30 20
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS