ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja sociala och humanitära insatser till förmån för befolkningsgrupper i behov därav oavsett social, nationell, etnisk, politisk eller religiös tillhörighet.Stiftelsens verksamhet är att främja ändamålets uppfyllande genom i första hand, hel- eller delfinansiering av projekt som främjar ändamålet, initierade av Ur & Penn, org 556438-6950 eller dess dotterbolag samt franchisetagare till bolagets butikskoncept eller koncernens anställda, samt i andra hand genom finansiellt bistånd till välrenommerad organisation vars verksamhet, enligt styrelsens bedömning, främjar ändamålets uppfyllande.Stiftelsens får även, genom kommunikations- och informationsinsatser verka för att öka förståelsen för nödvändigheten av ändamålets uppfyllande samt vidta de övriga åtgärder styrelsen bedömer främjar ändamålets uppfyllande så som det kommer till uttryck i dess stadgar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Ur & Penn Foundation
Organisationsnummer:802479-5380
Adress:
  • Almungevägen 2
  • 194 29 Upplands Väsby
Telefonnummer:760219505
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:622 911 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS