ÄNDAMÅL

Insamlingsstiftelsen ska främst rikta sig till ungavuxna mottagningen med ändamål att- öka möjligheten för personer att tillhandahålla psykoterapeutisk och psykosocial vård och behandling- främja personer som bedriver forskning och utveckling av psykoterapeutiska och psykosociala metoder och utbildningsinsatser- tillhandahålla utbildningsinsater för personal- och anställda inom området- anordna seminarier och konferenser för ovannämnda målgruppInsamlingsstiftelsen för ungavuxna mottagninen tillgodogör sitt ändamål genom att lämna ekonomiska medel till – personer som är i behov av psykoterapeutisk och psykosocial behandling men som saknar egna resurser att bekosta hela eller delar av sin behandling själv- personer som bedriver forskning, metodutveckling och utbildning inom området- personer som är i behov av utbildningsinsatser för att kunna bedriva psykoteraputisk och psykosocial behandling

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen ungavuxna
Organisationsnummer:802426-1094
Adress:
  • Högbergsgatan 33
  • 116 20 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-883620
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS