ÄNDAMÅL

Att med insamlade medel ekonomiskt stödja barn och unga flyktingar som befinner sig i Sverige utan sina föräldrar.Syftet är att underlätta för de unga att leva och växa upp till goda medborgare och att ge dem en social trygghet i att inte behöva känna sig underlägsna och annorlunda i sin vardag.Stiftelsen bör inte lämna bidrag till ändamål som kan finansieras på annat sätt eller som åligger myndighets ansvar.Stiftelsen kan lämna bidrag såväl på eget initiativ som efter ansökan enligt de regler som styrelsen fastställer.Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.Samtliga insamlade medel skall användas för verksamheten och omkostnader i samband därmed.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Tollebobarnen
Organisationsnummer:802513-8622
Adress:
  • Ödman
  • Volrath Bergs väg 11
  • 448 50 Tollered
Telefonnummer:0707-155886
E-post:info@tollebobarnen.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:10 450 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS