ÄNDAMÅL

Främja sådan vetenskaplig forskning kring fysisk säkerhet vid publika evenemang som bedrivs vid Högskolan i Kalmar, Institutionen för samhällsvetenskap med ekonomi eller annan vetenskaplig institution i Europa som kan medverka till att människor inte skadas vid publika evenemang eller stora folksamlingar.Stiftelsen skall tillgodose de angivna syftena genom bland annat att ur tillgängliga resurser lämna kontanta bidrag till enskilda personer eller grupper i form av stipendier till de mest förtjänta arbeten som framlagts under året, alternativt till annat vetenskapligt forsknings- projekt som presenteras för sitftelsens styrelse.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen till Sara Odins minne för forskning och utveckling av säkerhet vid publika evenemang
Organisationsnummer:802424-3738
Adress:
  • Svante Oledal AB
  • Skeppsbron 5
  • 392 31 KALMAR
Telefonnummer:0480-411950
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:107 640 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS