ÄNDAMÅL

Det övergripande målet med Stiftelsen är att stötta och inspirera människor till fortsatt utveckling trots medfödda eller förvärvade funktionshinder. Att genom bidrag och andra insatser ge stöd till individers möjlighet att upptäcka världen och sig själva efter sina individuella förutsättningar så alla kan ges chansen att utvecklas positivt såväl fysiskt som psykiskt som socialt och kulturellt. Stiftelsen ska verka för att öka intresset och förståelsen i samhället för nödvändigheten av att kunna erbjuda funktionshindrade möjlighet att kunna ta del av de sociala och kulturella sammanhang som andra människor deltar i. Stiftelsen skall vidare verka för en mer positiv syn på individers potential.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen till minne av Gustav Whitefield
Organisationsnummer:802477-7495
Adress:
  • Chalmersgatan 15
  • 411 35 Göteborg
Telefonnummer:072-2540022
E-post:info@gustavwhitefield.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:151 408 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS