ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att lämna bistånd (i ordets vidaste bemärkelse) till barn med behov därav och deras miljö överallt i världen, utan åtskillnad på grund av ras, genus, religion eller politisk åskådning. Stiftelsen skall uppfylla sitt ändamål genom: a. att samla in de medel som krävs för att täcka de nödvändiga kostnaderna för sådan hjälp;b. använda insamlade medel för bistånd och åtgärder för uppfyllande av stiftelsens ändamål;c. bedriva mesta möjliga ideella samarbeten för att utföra uppgifterna som krävs för bistånd, från alla personer och organisationer som är lämpliga för ändamålet;d. tillhandahålla och få tillgång till muntlig, skriftlig och bildmässig information;e. upprätta nära samarbeten med lokala icke-statliga organisationer som arbetar med att hjälpa barn;f. öka medvetenheten och åstadkomma förändringar av attityder och beteenden som kan resultera i en förbättring av utsatta barns position, ochg. tillhandahålla medel till Terre des Hommes nationella organisationer för användning som faller inom stiftelsens ändamål.Stiftelsen kan också bilda andra liknande organisationer för samma ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Terre des Hommes Sverige
Organisationsnummer:802480-1998
Adress:
  • Varda St Vincent
  • Alstersvägen 16
  • 16839 Bromma
Telefonnummer:070-7936 064
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS