ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att värna den biologiska mångfalden inom Surahammars kommun.Det kan bl a ske genom bevarande, skydd, vård/skötsel och restaurering mm av områden som hyser eller har förutsättningar att hysa hotad och/eller känslig flora och fauna. Stiftelsens tillgångar kan användas för informationsinsatser som syftar till att öka förståelsen för vikten av att värna den biologiska mångfalden.Medlens användning skall stå i överensstämmelse med, vid varje tidpunkt gällande, av riksdagenbeslutade nationella miljökvalitetsmål, övriga nationella åtaganden och internationella överenskommelser som rör biologisk mångfald.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Surahammars Naturvårdsfond
Organisationsnummer:817606-5665
Adress:
  • Surahammars kommun
  • Box 203
  • 735 23 SURAHAMMAR
Telefonnummer:0220-39000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS