ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att samla in medel från allmänheten, företag och myndigheter och att medverka till att dessa medel, genom beslut av stiftelsens styrelse, används till att genom olika åtgärder säkerställa skyddet av ekologiskt särskilt känsliga miljöer i Sundsvalls kommun, exempelvis orörd natur, områden som hyser utrotningshotade arter, variationsrika marker, oreglerat strömmande vatten, botaniskt intressanta ängsmarker eller andra områden som på annat sätt kan förstärka flora och fauna i Sundsvalls kommun. De olika åtgärder som kan komma ifråga är reservatsbildningar, biotopvård och restaurering av intressanta flora- och faunalokaler samt åtgärder som är ägnade att underlätta allmänhetens tillgång till och förståelse för naturvärdena.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Sundsvalls Naturskyddsfond
Organisationsnummer:889202-2891
Adress:
  • Sundsvalls kommun
  • Stadsbyggnadskontoret
  • 851 85 Sundsvall
Telefonnummer:060-191000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:282 377 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS