ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att samla in och förvalta medel, som ska användas till att främja vård och fostran av barn och ungdomar och lämna bidrag till undervisning och utbildning. Stiftelsens syften ska tillgodoses i första hand genom att stiftelsen själv driver mentorsprogram eller lämnar bidrag till annat mentorsprogram med inriktning på barn och ungdomar och i andra hand – om så skulle bedömas lämpligt – utge stipendium till deltagare i mentorsprogram.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Stella
Organisationsnummer:802425-8652
Adress:
  • Riddargatan 17D
  • 114 57 Stockholm
Telefonnummer:070-821 05 06
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS