ÄNDAMÅL

Insamlingsstiftelsen har till syfte att utöva hjälpverksamhet bland ekonomiskt behövande, i första hand för hälsoresor till Casa de Dom Inácio, Abbadiâna, Brasilien i regi av SEM, Svenska Energimedicinska AB. Styrelsen kan även bevilja bidrag till av SEM AB föreslagna och godkända behandlingsformer i Sverige eller andra länder. För i Sverige stadigvarande boende personer som är i behov av vård, främst familjer med minderåriga barn.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen S:ta Rita
Organisationsnummer:802477-5895
Adress:
  • Anita Ekberg
  • Holbergsgatan 115
  • 168 45 BROMMA
Telefonnummer:0730-878051
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:17 537 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS