ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är utforskandet av de Skånska landskapens historia och därigenom möjliggöra utgivandet av verket ”Skånsk Senmedeltid och Renässans”, de skånska landskapens historia och kultur c:a 1450-1658.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Skånsk Senmedeltid och Renässans
Organisationsnummer: 802478-9136
Adress:
  • SEB Private Banking, Stiftelser
  • 205 20 Malmö
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS