ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att på Bibelns och Den Evangelisk Lutherska Bekännelsens grund understödja och främja evangeliskt lutherskt missionsarbete i Afrika och andra delar av världen.Härvid skall stiftelsen i första hand stödja det arbete som bedrivs i och genom den evangelisk lutherska kyrkan i Botswana, ELCB, med särskild hänsyn till dess missionsarbete.Missionsarbete skall i detta sammanhang förstås i ljuset av missionsbefallningen i Matt 28.18-20, som en bekännelsetrogen förkunnelse av evangeliet och därmed sammmanhängande verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Selma – Stiftelse för Evangelisk-Lutherskt MissionsArbete
Organisationsnummer:865000-8546
Adress:
  • Gräsås 365
  • 313 91 Oskarström
Telefonnummer:035-67080
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:252 488 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS