ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att med insamlade medel, verka för att stödja och främja aktiva dansare, elit- och utvecklingspar, ledare och föreningar inom dansgenren Rock´n´roll på regional, nationell och internationell nivå. Särskilt fokus skall riktas på att stödja destinatärernas möjlighet till utveckling genom utbildning, träning och hälsa. Stiftelsen skall särskilt tillgodose intressen och behov som leder till genomförande av goda resultat på tävlingsgolvet vid nationella och internationella tävlingar och mästerskap. Stiftelsens bidrag kan vara, men inte uteslutande, bestå av ekonomiskt stöd till – Läger i Sverige och utomlands – Träning nationellt och internationellt – Tävling nationellt och internationellt – Resor till tävlingar – Utbildning av ledare – Dansföreningars verksamhetsutveckling Stiftelsen kan dela ut medel till en eller flera enskilda individer eller danspar då det finns prestationer och framgångar som stiftelsen finner skäl att uppmuntra. Stiftelsen skall verka för att erhålla frivilliga bidrag och donationer. Till uppfyllande av ändamålet kan stiftelsen därutöver också samarbeta med företag, institutioner och andra organisationer eller på annat sätt generera de medel som erfordras för att uppfylla stiftelsens ändamål. Stiftelsen kan också bedriva kompletterande verksamhet som stödjer och är förenlig med ändamålet, såsom försäljning av produkter och utgivning av trycksaker med anknytning till ändamålet samt anordnande av seminarier, föreläsning och andra sammankomster i syfte att främja stiftelsens ändamål och verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Saras Rock´n´roll Foundation
Organisationsnummer:802480-7524
Adress:
  • Pontus Spelmans
  • Gladängsvägen 3
  • 771 94 LUDVIKA
Telefonnummer:070-274 04 61
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:37 024 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS