ÄNDAMÅL

Att främja och stödja åtgärder till förmån för barn och ungdomars välmående och utveckling i primärt Göteborg samt de samhällen där familjeföretaget Salinity är verksam. Detta genom att: – främja social hjälpverksamhet (fattigdom, missbruk, utanförskap)- främja kulturyttringar- främja hälsa/omsorg om barn och ungdom- främja idrott- främja utbildning/entreprenörskap

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Salinia
Adress:
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS