ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamål att främja vetenskaplig forskning angående skogskultur och uthålligt skogsbruk särskilt inom områdena restaurering, plantering, skydd samt avverkning av skog, men även inom angränsande ämnesområden vilka bedöms ha betydelse för skogskultur och uthålligt skogsbruk.Stiftelsens ändamål skall företrädesvis uppfyllas genom att stiftelsen finansiellt eller på annat sätt stödjer och initierar forskning, ger utredningsuppdrag eller på annat jämförbart sätt stöder vetenskaplig forskning, utveckling av idéer och projekt inom ramen för stiftelsens ändamål. Bidrag kan utgå till såväl autonoma stater som institutioner, organisationer, företag och enskilda personer. Stiftelsen bör även medverka till att resultatet av den forskning och utveckling som bedrivits med stöd och bidrag från stiftelsen på lämpligt sätt publiceras.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Så ett Frö
Organisationsnummer:843002-7295
Adress:
  • IKEA Svenska Försäljnings AB
  • Box 200
  • 254 75 ÖDÅKRA
Telefonnummer:042-25 26 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS