ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska, med stöd av insamlade medel främja en trygg och hållbar framtid där alla tillsammans arbetar för att maximera de positiva effekterna på lokal ekonomi, natur, miljö, idrott, forskning, tro, hopp och utveckling där stiftelsens huvudsakliga ändamål är följande:- Främja utbildning, arbets- och hälsofrämjande insatser för att förstärka individers, samhällsgruppers och näringslivets kompetens för ekonomisk tillväxt i Sverige och internationellt.- Främja företags- och organisationsutveckling för att gynna lokal, regional och nationell och internationell samhällsutveckling, samt engagera individer och samhällsgrupper i värdeskapande entreprenöriella aktiviteter.- Samarbeten och projektfrämjande insatser för förbättrad kunskap om miljö och energieffektivisering och hur näringslivet kan stärka sin ställning svenskt såväl som utländskt.- Stödja och bidra till utvecklingen för projekt inom individ, djur, natur och miljö samt utvecklandet av sociala, humanitära, kulturella, ideella och välgörande projekt.- Främja och stödja utbildnings- och forskningsinsatser i enlighet med stiftelsens ändamål.- Främja och stödja etablering av en bred/mångsidig fastighetsportfölj, för att skapa ekonomiska medel för stiftelsen.- Att årligen dela ut stipendium till privatperson, förening, företag eller stiftelse, institut, projekt och andra organisationer i enlighet med stiftelsens ändamål inom och utom Sverige.- Att samverka med fonder och stiftelser nationellt och internationellt

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen RL Environment Group
Organisationsnummer:802480-8415
Adress:
  • Lars Dahlman
  • Friherregatan 72
  • 165 58 Hässelby
Telefonnummer:073-656 53 27
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS