ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att direkt och/eller indirekt genom den ideella organisationen Stichting Rewilding Europe (”Rewilding Europe”) registrerad i det nederländska handelsregistret under organisationsnummer 53036123,(i) främja återuppbyggnaden av det vilda natur- och naturlivet i Sverige och övriga Europa (genomsamt ”Området”), samt(ii) utveckla och/eller vidareutveckla finansieringsmekanismer som främjar naturbaserade verksamheter som gynnar lokal ekonomi och skapar incitament för människor att stödja återkomsten av det vilda natur- och djurlivet i Området som beskrivet under (i) ovan.Stiftelsens verksamhet för att uppfylla ändamålet kan bestå av, men är inte begränsad till, följande:- Stöd till och genomförande av praktiska aktiviteter till nytta för natur och människor i Området- Sammanställning och spridning av kunskap om det vilda natur- och djurlivet i Området- Stimulera inkomstmöjligheter för lokala verksamheter och entreprenörer, kopplat till det vilda natur- och djurlivet- Stöd till andra aktörers projekt som främjar ändamål (i) och (ii) ovan- Stipendier till personer eller organisationer som arbetar för att främja ändamål (i) och (ii) ovan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Rewilding Europe – Sweden
Adress:
  • Box 248
  • 462 23 Vänersborg
Telefonnummer:0705-32 21 10
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS