ÄNDAMÅL

Ge ekonomiskt stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn. Sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor och barn. Verka för bättre lagstöd och skydd för våldsutsatta kvinnor och barn, samt ökad kompetens och säkrare processer när man utför vårdnadsutredningar och beslutar i vårdnadsfrågor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Respira
Adress:
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:86 932 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS