ÄNDAMÅL

Att främja ett regenerativt produktionssystem inom – lant -skog – vattenbruk och odling som ämnar att producera näringsrik och hälsoriktig mat som bidrar till biologisk mångfald. Stiftelsen ämnar stödja personer och organisationer vars projekt bygger på ett regenerativt kretslopp där det finns ett producent- och konsumentansvar att återföra organiska restprodukter till odling. Stiftelsen ändamål är att:- Främja och utveckla regenerativa högavkastande odlings- och lantbrukssystem som motverkar utsläpp av klimatgaser med resilient varaktighet.- Främja utbildning och forskning i enlighet med syfte och ändamål.- Samverka med stiftelser inom som utom Sverige.- Dela ut stipendium i enlighet med syfte och ändamål.- Driva egna projekt i enlighet med syfte och ändamål.Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte genom att använda sina insamlade medel och dess avkastning genom att utdela anslag eller på annat sätt stödja fysiska- och juridiska personer genom ett ansökningsförfarande eller på annat sätt som främjar stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Regenerativa Ekosystem
Organisationsnummer:802481-5881
Adress:
  • Eldholmen 1: Lennartsnäs
  • 196 93 Kungsängen
Telefonnummer:0739-497544
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS